chung cư time city hà nội

July 17, 2015 by nguyenha

Tengo ngẫm nghĩ giây lát

chung cư Time City Hà Nội “Công ty, hãng, văn phòng… gọi là gì củng dược, tóm iạị ỉầ một công ty xử lý hoạt động sáng tác cửa FukacrL Tit nhiên chỉ lả một còngty ma thôi. Ngoài mặt, công ty này trả thù lao cho Fukacr 1. Thầy giáo Ebisuno làm người dại…

Continue Reading »

Times City Park Hill

July 16, 2015 by nguyenha

Cô hỏi tôi làm gì đúng không

chung cư Times City “Chà, cô hỏi tôi làm gì đúng khống? Câu này khổ đấy. Dù tôi có nói thật, cũng chưa chắc cố đã chịu tin.” “Vậy tôi nói trước,” Aomamc bảo, “tôi làm huẫn luyện viên ở câu lạc bộ thể thao, chủ yếu dạy vỗ thuật, ngoài ra còn hướng dân…

Continue Reading »

Park Hill Times City

July 15, 2015 by nguyenha

Tengo càng lúc càng cảm nhận rõ rệt

chung cư Times City Trong quá trình viết lại, Tengo càng lúc càng cảm nhận rõ rệt rằng, Fukaeri viết cuốn tiểu thuyết này chẳng phải với ý định để lại cho đời một tác phẩm văn học kinh điển. Nếu mượn cách nói của cô, thì cô chỉ tạm thời ghi lại bằng ngôn…

Continue Reading »

1 3 4 5